Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Luk døren for helvede

( 8.-9. kl. )

Enden på komedie med Dante og jesper Wung Sung.

Svovlsøer, syndere og Satan, horn, hove og hugtænder. Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, folketroen og i populærkulturen. De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri. i begyndelsen af 1300 tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig efter 700 år Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedie af Jesper Wung Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge:

Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder og hvordan de kommer til udtryk i teksterne

Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, deler fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne.

Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirker og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.

Hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken idag.

Kirkebesøg og produkt. Eleverne skal på et kirkebesøg undersøge hvilke forestillinger der er om helvede i Folkekirken idag. På baggrund af dette besøg og arbejdet med teksterne, skal eleverne afslutningsvis fremstille en collage der kombinerer Dantes udlægning af helvede med folkekirkens og populærkulturens. Collagen er på samme tid en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven.

Tryk for tilmelding

Kræmmerhuset

(7. - 9.Kl. )

Forløbet er bygget op om novellen Kræmmerhus, som er skrevet særligt til dette forløb. Her møder man 9.U der ikke går specielt meget op i jul eller noget andet. Men dette år engagerer klassen sig i en fælles sag, nemlig at skabe en julefest for pigen Sallys lillebror, der ellers ikke ville få nogen jul. Novellen og forløbet sætter fokus på at julen kan være en sammensat størrelse. Eleverne skal arbejde med temaerne forventninger og forhåbninger, lys og mørke, ensomhed og fællesskab.

kræmmerhuset spiller en central rolle i novellen og derfor lægges der op til at eleeverne til slut udformer deres eget kræmmerhus, som de kan vælge at forære i julegave. Kræmmerhuset fyldes med sætninger, som eleverne har samlet op i forløbet og evt med en lille gave i form af kager, et brev, en ting mv. Se instruktionsvideoer på hjemmesiden og QR-kode til denne i elevhæfte s. 14

Tryk tilmelding her

Klassikere

Projekter under kategorien klassikere kan fortsat bestilles og benyttes, men evt. foredrag, museumbesøg og work-shops mv. følger ikke med. Der vil dog altid være mulighed for kirkebesøg (skriv meget gerne til os, hvis du genbruger materiale). Du kan tilmelde dig et eller flere klassikerprojekter under fanen Tilmelding ved at notere, hvilke projekter du ønsker under feltet "Klassikerprojekter eller lærerkurser".

Maybe this christmas

(8.-10. kl.)

Julens budskab om glæde, kærlighed, fred, fællesskab, håb og lys i mørket sættes i den danske kortfilmMaybe this Christmasind i en nutidig kontekst. I filmen møder man Bob, en tyk og lidt usoigneret mand, der er alene juleaften. Han hungrer efter kærlighed, og han møder den, om end det er ganske kort en juleaften, da han finder et barn på parkeringspladsen ved tanken. Barnet vækker noget i Bob, river ham ud af ensomheden og appellerer til hans hjerte.


Med udgangspunkt i kortfilmen arbejder eleverne i dette projekt med juleevangeliet, julen som højtid og reflekterer bl.a. over udsagnet: ”Julen er hjerternes fest.” Hvad betyder det? Hvad kan vi hver især gøre, for at julen bliver alle hjerters fest? Hvad er egentlig julens budskab, og er det relevant i 2023?

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Kom frit frem

Perspektiver på kvinder og kristendom (7.-10. kl.)

Hvilken rolle har kvinder spillet i kristendommen, og hvilken betydning har kristendommen haft for synet på kvinder i den vestlige kultur?I projektet arbejder eleverne undersøgende og historisk-kritisk med kilder, kontekst og kvindeskikkelser. Der arbejdes således både med et historisk overblik og med at belyse forskellige perioders blikke på kvinder.


Indledningsvist introduceres eleverne til projektet gennem en citatplakat, som afspejler et udvalg af udsagn om kvinder fra Bibelen og andre kristne kilder. Derefter arbejdes der med den indflydelse, som kristendommen og kirken får på det kvindesyn, som bliver det dominerende i den vestlige kulturkreds. Eleverne præsenteres for dette gennem fire nedslag; Det Gamle Testamente, Urmenigheden, Det Nye Testamente og Den tidlige kirke. Her arbejder eleverne både med den kontekst, som Bibelen blev til i, og med det der står i de bibelske tekster og kristne kilder om kvinder og deres rolle og betydning samt senere tiders historiske og nutidige tolkninger af kilderne.


Efterfølgende har eleverne mulighed for at fordybe
sig i ét eller flere af emnerne herunder:
De første kvinder – tre myter om kvinder
De knap så kendte kvinder i Det Gamle Testamente
Paulusog kvinderne
De navnløse kvinder
Mama Maria
Maria Magdalene- chef eller synderinde
De mirakuløse kvinder
Kvinder, kjoler og kraver

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Ham der Jesus

#mandenmeddemangeansigter (8.-9. kl.)

Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder.


Disse mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet. Gennem podwalk og kirkebesøg skal eleverne blive klogere på kristendommens Jesus, som han fremstilles i Det Nye Testamente. Den historiske Jesus undersøges gennem kildearbejde, og eleverne skal også se nærmere på Jesus i fire andre religioner: Jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.


Endelig skal eleverne også arbejde med et udvalg af fortolkede Jesus-billeder fra Åby-krucifikset med Jesus som en sej vikingetype til en nutidig Jesus i den amerikanske CIA-serie ’Messiah’ på Netflix.


Forløbet lægger op til, at eleverne skal arbejde undersøgende, analytisk og kildekritisk. Nyhedsformidling er valgt som didaktisk greb i dette projekt. Det betyder, at formidlingen og opgaverne er tilrettelagt som en blanding af den journalistiske genres klassiske former såsom artikler, nyhedsindslag og interviews samt genren SoMe med udtryk som Instagram, hashtag og SMS med oplæg til et afsluttende produkt i form af en Bento.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gangFlugten

En musikalsk fortælling om en familie på flugt under anden verdenskrig (7.-10. kl.)

Henrik Goldschmidt (obo, klarinet) formidler sin families dramatiske historie i selskab med Anders Singh Vesterdahl (harmonika) og mezzosopranen Idil Alpsoy. Historie handler om Henriks familie i 1930’ernes Nazi-Tyskland, om flugten til Danmark og videre til Sverige. Familien, der ”levede for kunst og musik”, kom til Danmark i 1938 som statsløse flygtninge fra Det Tredje Rige. Den bestod bl.a. af Henriks farmor Jella Goldschmidt, et klassisk dannet menneske og hemmelig digter, og Henriks far, den klaverspillende læge Ernst Goldschmidt.
 

Musikken beskriver livet som forfulgt i Tyskland og den dramatiske flugt til Sverige i 1943. Eleverne kommer til at opleve en moderne jødisk musiktradition med instrumentalnumre og sange til digte af Jella Goldschmidt skrevet i 1930’ernes Tyskland.

Arrangementet markerer en lokal flugthistorie fra oktober 1943, hvor 86 jøder sad gemt på loftet i Gilleleje Kirke i håb om at nå til Sverige. De kunne se derover gennem vinduerne i taget, men tidligt om morgenen kom Gestapo på en uventet razzia. Jøderne blev ført til fængslet i Horserød og koncentrationslejren i Theresienstadt.


Tidspunkt og sted: 4. Oktober 2022 kl. 10. og 12., Gilleleje Kirke

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Flugt

Et projekt med afsæt i den oscarnominerede animerede dokumentarfilm (9.-10. kl.)

Verden og livet kan forandre sig natten over, når der udbryder krig i et eller flere lande. Men,hvad vil det egentlig sige at skulle forlade alt det, man kender? At rejse bort uden at se sig tilbage – med ens liv og ejendele i en håndbagage?


Projektet vender og drejer næstekærlighedsbegrebet ud fra lignelsen om det barmhjertige samaritaner og med afsæt i den animerede dokumentarfilm FLUGT samt den aktuelle debat om flygtninge i Danmark.
 

I projektet skal eleverne både arbejde med temaet flugt ud fra den flygtendes situation og ud fra hjælperens perspektiv – om det er individet eller samfundet, der rækker hånden ud. Centralt i projektet står de mange forskellige etiske og eksistentielle dilemmaer, der opstår i forbindelse med, at mennesker flygter fra deres hjemland og søger hjælp i andre lande. Det vil også være muligt at se nærmere på, om Islam og Jødedommen som religioner har en holdning til, hvordan man bør tage imod den fremmede.
 

Projektet kan suppleres med uddrag fra ungdomsromanen ”Afghanistans sønner” af Elin Persson, der vandt Nordisk råds børne- og
ungdomslitteraturpris 2021.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Skibsdrengens fortælling

(8.-10. kl.)

Hvorfor skal man behandle andre, som man selv vil behandles? Hvem er lappekvinden med de gule øjne? Og kan man opnå kærlighed med en appelsin?
 

I dette undervisningsprojekt skal eleverne arbejde med Karen Blixens fortælling om skibsdrengen Simon. Det er en skæbnefortælling om at gå fra barn til voksen, om at opleve en spirende fornemmelse af kærlighedens kraft og om at gå gennem prøvelser, der giver nye indsigter i livets veje og vildveje.
 

Udover fortællingen skal eleverne arbejde med Syndefaldet og Den gyldne regel fra Bibelen samt med de elementer af mytologi og folketro, fortællingen trækker tråde til.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Præster i krig

(7.-10. kl.)

Når Danmark sender en militær enhed ud, sender man også altid en præst ud. Det betyder, at nogle præster ved siden af deres embede også er tilknyttet Forsvaret som værnspræst i søværnet som orlogspræst, i Flyvevåbnet som flyverpræst eller i hæren som feltpræst.


Ulrik Hess Larsen Pilemand, der til daglig er sognepræst i Vejby og Tibirke har været sergent i Søværnet og er på 13. år orlogspræst for Flåden og Marinehjemmeværnet. Han har været udsendt på internationale missioner som orlogspræst, hvor han har sejlet på piratjagt i Adenbugten og som flyverpræst I Kuwait med F-16 Eskadrillen i kampen mod IS i Irak og Syrien.

Mød Ulrik og hør om hans personlige oplevelser, præstens rolle i krig – hvilke ritualer der udføres og samtaler der føres – og hvad det vil sige at handle efter et kristent menneskesyn i en krigszone.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Påskens fortællinger

(2.-7. kl.)

Undervisningsmaterialet består af en hjemmeside, som eleverne kan arbejde med gennem billeder og tekster. Hjemmesiden giver overblik over påskens begivenheder og centrale bibelfortællinger gennem en række kunstbilleder fra Palmesøndag, skærtorsdag, Langfredag og Påskemorgen. Eleverne skal både sætte krop og bevægelse på centrale kristendomsfaglige begreber og perspektivere til aktuelle påsketraditioner og symboler. Under det tilhørende kirkebesøg forklarer præsten om påskens betydning i kristendommen.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Sværdets Kraft

Om bod, kamp & Kærlighed i korsriddertiden (5.-7. kl.)

I haven ved Pater Noster kirken lige uden for Jerusalems gamle bymur, ligger brødrene Svend Biskop af Viborg og Eskil Hærfører begravet. Brødrene drog på pilgrimsfærd til Det Hellige Land og døde der i år 1153. Men hvad fik dem til at forlade Danmark og drage til Det Hellige land i en tid præget af korstog og konflikter?


Værklæsning af Jan Kjærs graphic novel
De to danske brødres forunderlige historie er udgangspunktet for en graphic novel skrevet og tegnet af Jan Kjær. I historien følger læseren den unge
adelsmand Magnus, der mod sin vilje må forlade sin elskede og drage med de to brødre på bodsrejse. Efter brødrenes død, bliver Magnus indrulleret i Jerusalems korsridderorden og bliver dermed vidne til de begivenheder, der udspiller sig i byens møde med Saladin.
 

Historie og kristendom
Udover værklæsningen i dansk, skal eleverne arbejde med korsriddertiden, historiske kilder, bibelske tekster og kristne grundbegreber.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Gentagelser

Et projekt om rytmer og ritualer (4.-7. kl.)

Gentagelser kan både opleves meningsfulde og være dødirriterende. Men, hvad betyder gentagelser for ens liv fra hverdagens rytmer og højtidernes vaner til religiøse ritualer, omkvæd i musikken – rim og rytme i sproget?


Projektet sætter fokus på gentagelser i naturen, kunsten og religionen og zoomer ind på naturens cirkulære bevægelser fra forårets knopper over
sommerens blomstring til efterårets og vinterens forfald og død. Gennem forløbet skal eleverne reflektere over tid og evighed samt undersøge, hvordan gentagelser på én gang kan være det samme og noget nyt. Projektet afsluttes med et æstetisk produkt, der tolker gentagelsens betydning.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Krop, Rum & Religion

Om overgange & ritualer (7.-9. kl.)

projektetKrop, rum & religionundersøger eleverne, hvordan ritualer på tværs af kulturer skaber orden i kaos, når der indtræder overgange i livet fra barn til voksen, fra single til par, fra levende til død.
I forløbet afsøger eleverne, hvilke ritualer de kender til fra deres eget liv. De arbejder med konfirmationen som folkekirkens overgangsritual fra barn til voksen – og kaster et blik ud i verden for at se på andre kulturer og religioner.
 

Projektets danskfaglige del sætter fokus på Tove Ditlevsens beskrivelse af en borgerlig konfirmation og kaster dermed bolden op til mulig diskussion og indkredsning af ungdommen som livsfase gennem begreber som usikkerhed og ansvar, kærlighed og muligheder, frihed og begrænsning.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Fadet og Fællesskabet

Et projekt om måltidets betydning (7.-10. kl.)

Jesus spiste med ludere og lommetyve og gjorde måltidet til et eksemplarisk rum for sameksistens på tværs af forskelle. Hvem spiser du med?kan det religiøse måltid i kirken give os en forståelse af det fælles måltid som et socialt og kulturelt dannelsesrum?


Eleverne skal gennem kunstens, litteraturens og kristendommens fortolkninger af måltidet undersøge, hvad forskellen er på at indtage mad og deltage i måltider.de skal herigennem få en forståelse af, at ethvert måltid består af skrevne og uskrevne regler, fungerer som kodede fællesskaber og former menneskers identitet.


Forløbet er baseret på en undersøgende tilgang til måltidet, hvor eleverne skal støbe keramiske fade, indtage litterære måltider, dramatisere måltidssituationer, gå i surdejslaboratoriet og øve naturfaglige beskrivelser af maden samt haikudigtning. som en afslutning på forløbet tilbereder eleverne et fælles måltid og dækker et bord med egne fade.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Påskens Fortællinger

Jødiske traditioner og kristne ritualer (5.-9. kl.)

Under et besøg i den lokale kirke får eleverne overblik over påskens fortællinger fra indtoget iJerusalem, Jesus sidste måltid, tilfangetagelsen, korsfæstelsen, gravlæggelsen og kvinderne ved den tomme grav.


Fortællingerne foldes ud omkring et fælles bord, hvor eleverne også hører om det traditionelle jødiske påskemåltid.


Forløbet svarer på, hvad påsken handler om for hhv. jøder og kristne, og hvad nadverritualet betyder i kristendommen.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Naturen kalder

Ånd og naturlængsel i romantikken og i dag (8.-9. kl.)

På tv kan man sammen med en halv million andre seere hver uge følge ”bonderøven” Frank frakastanjegården, se byhaver vokse frem på storbyens tage og altaner eller se mennesker tage livtag med ødemarken.


Kunsten, ånden og naturen
For 200 år siden, i den periode vi i dag kalder romantikken, gik kunstneriske sjæle rundt og dyrkede naturen. Her fandt de det storladne og det
guddommelige. Alting i universet var bundet sammen af den samme ånd, sagde de og formidlede deres oplevelser gennem kunsten.romantikkens kunstnere søgte ånden i naturen, men hvad er ånd, kan man med rette spørge? Findes den overhovedet? Projektet sammenholder en række romantiske klassikere indenfor litteraturen, musikken og billedkunsten med moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle er optaget af naturen.som en rød tråd gennem projektet, skal eleverne reflektere over, hvad ånd er for en størrelse, og hvor den evt. findes i 2020 – og i deres eget liv.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Går det hele ad helvede til?

Et projekt om frygt og håb (7.-9. kl.)

Går det hele ad helvede til?tør nogen håbe på noget? eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?


Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Projektet inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på.Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam – fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.


Projektet ønsker at give eleverne en mulighed for at reflektere over, hvad de selv og andre unge håber på, og på den måde bidrage til at opfylde folkeskolens paragraf om at give eleverne tillid til egne muligheder, tage stilling og handle.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Kunst, mad- og historiefortælling

(8. kl.)

Mennesker samles i alle kulturer om maden både hjemme og ude. Men hvorfor og hvordan spiser vi sammen – og hvad betyder maden og måltidet for os? Som et nyt initiativ har kulturtjenesten i Halsnæs, Frederiksværk Bibliotek og Folkekirkensskoletjeneste søsat et pilotprojekt, der sætter fokus på lokalhistorien i Frederiksværk og kobler denne med madteater og måltidsfællesskaber i en æstetisk ramme med professionelle kunstnere, der arbejder workshopbaseret med eleverne.


Eleverne skal gennem kunstens og litteraturens fortolkninger af måltidet undersøge, hvad forskellen er på at indtage mad og måltider – og herigennem få en forståelse af, at identitet og fællesskab er grundbestanddele i ethvert måltid. Måltidet benytter sig af koder, der enten inkluderer eller ekskluderer – og ethvert måltid er såvel historisk som kulturelt betinget. Projektet afdækker måltidet til hverdag og til fest ud fra historiske og samtidige perspektiver.eleverne skal derfor både smage på egnsretter og selv kreere nutidige retter inspireret af lokale råvarer. Alle 8. klasser i kommunen inviteres til bords med leonardo davinci og til kaffeselskab med Pippi. Projektet kulminerer i et stort fælles festmåltid, hvor eleverne selv dækker op, støber/modellerer service og laver mad efter alle kunstens regler.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Hvor langt skal man gå?

Et projekt om det hellige og dets politiske betydning for Israel-Palæstina konflikten (7.-9. kl.)

Jerusalem er helligsted for de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Men, hvad betyder klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? er den primært religiøst eller politisk betinget?

I forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Rummer religionernes påstande om at ligge inde med sandheden om livet, kimen til krig, eller er de snarere et disciplineringsmiddel, der skal tæmme menneskets voldelige tendenser? og hvor langt kan man tillade sig gå for det, der er helligt for en?

Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige og disse forestillingersimplikationer for det samfundsmæssige liv globalt og lokalt.


Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Klædt på til sorg

(7.-9. kl.)

ProjektetKlædt på til sorgtager udgangspunkt i den tekstile sørgemode i danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.


Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far. eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach- Lauritsen, og i forbindelse med et besøg i den lokale folkekirke får de indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse. Alt dette skal give viden til samtalen om, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne. eleverne skal afslutningsvis arbejde innovativt med et bud på, hvordan den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Ansigt til ansigt

Et projekt om etik og relationer til den anden (7.-9. kl.)

Ansigtet kan på en måde siges at være et trækpapir mellem indre og ydre. det er ofte på ansigtet, at vi genkender hinanden og registrerer følelser og
stemninger hos den anden. Men afslører ansigtet altid sandheden om, hvem vi er, bag om ryggen på os? er det et vindue til sjælen eller en maske, man kan gemme sig bag? det kan både lyve og tale sandt. Begge dele smitter af påden anden– og lægger sig mellem mennesker. Ansigt betyder det, der vender til eller at blive set. så hvad sker der, hvis ansigtet ikke ønsker at vende til? Hvis vi kommer til at vende ryggen til hinanden?

I projektet skal eleverne filosofere over ansigtets forskellige betydningslag i kunst, litteratur, sprog og religion. de skal gennem en række dramaøvelser lege med sproglige udtryk som fx at tabe ansigt, stå ansigt til ansigt, vende den anden kind til og arbejde med fortællingerne om den brændende tornebusk, Zakæus og Narcissus, der alle handler om at blive hhv. set eller overset. Ud fra det faglige begrebspar skabelse og tilintetgørelse, skal eleverne fordybe sig i, hvad ansigtet betyder for etableringen og ødelæggelsen af mellemmenneskelige relationer.


Under det tilhørende kirkebesøg udfolder præsten med afsæt i en tekst af digteren søren Ulrik thomsen, hvordan det kristne menneskesyn kommer til udtryk i kirkens indretning og ritualer.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Fra sans til samling

Et identitetsprojekt om at samle sig selv og hinanden (5.-7. kl.)

Vi samler ikke kun tankerne – vi samler også os selv, når vi fx indretter og udvælger ting til vores hjem: ”Det er lige mig!”. Vi samler os selv og hinanden, når vi lægger smukke, cool eller fjollede fotos af os selv, familie, venner og kolleger op på Facebook. Vi signalerer lidenskaber og aversioner på Instagram eller skaber virtuelle billedarkiver af os selv og hinanden med snapchat.

Fra sans til samling er et samarbejde med Willumsens Museum, der handler om identitet og dannelse – personlige samlinger og selvbilleder. I projektet skal eleverne arbejde med det at samle sig selv gennem noget andet.

Forløbet indledes med et besøg på J. F. Willumsens Museum, der viser udstillingen Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger. Eleverne får her en introduktion til tre forskellige kunstneres (J. F. Willumsen, Asger Jorn og B. Thorvaldsen) private samlinger, der på hver deres måde fortæller noget om den enkelte kunstners person, lidenskab og kunst. Besøget på museet afsluttes med en kunstnerworkshop, hvor eleverne laver deres eget selvportræt som billedsamling.

På skolen skal eleverne fordybe sig i de etiske aspekter ved den måde, vi i dag kan vælge at samle os selv på virtuelt og virkeligt: Hvordan virker det forskelligt på selvtillid og selvværd – og dermed også på vores identitet, når vi blandt andet ’liker’ eller undlader at ’like’ hinanden. Hvordan og hvorfor ser vores selvfortællinger ud, som de gør?

Det er således projektets overordnede formål at give eleverne en forståelse af, at man bliver til som menneske i relation til andre gennem hele livet, og at identitet skabes i processer, der griber ind i alle afkroge af hverdagen og tilværelsen.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Kan næstekærlighed planlægges?

(7.-10. kl.)

Hvad er en god gerning? Er gode gerninger det samme som næstekærlighed? Gør gode mennesker gode gerninger, eller gør gode gerninger mennesker gode? Og hvad synes den anden egentlig om min hjælpsomhed?

I dette projekt om gode gerninger og næstekærlighed arbejder eleverne med at etablere en nuanceret forståelse af begrebet næstekærlighed og af etik i mellemmenneskelige relationer. De deltager i et kirkebesøg og arbejder med præstens udlægning af og tanker om næstekærligheden. De tilegner sig en række fagtermer, der gør dem i stand til at definere kærligheds- og næsteforståelsen i kristendommen.

Med metoder fra innovation og iværksætteri udfordrer eleverne sig selv i forhold til, om næstekærlighed er noget, der kan konstrueres og sættes i scene i relation til andre. Spørgsmålet er altså, om man kan beslutte sig for at være næstekærlig eller ej, samt hvilken betydning gode gerninger har for andre.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Religionsfrihed

Rum til at tænke og tro (7.-10. kl.)

I dette projekt skal eleverne arbejde case-baseret med de dilemmaer, religionsfrihed afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad vil det sige, at et samfund er sekulært? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Hvordan kan religiøse og ikke-religiøse leve i et fælles samfund, og hvilke love er styrende for denne sameksistens?

Materialet indeholder både fiktive cases, der ligner elevernes egen hverdag, og virkelige cases fra medierne, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet. Afslutningsvis skal eleverne komme med deres bud på, hvordan man lokalt kan arbejde med sameksistens og demokrati mellem forskellige religiøse og ikke-religiøse livssyn.

Eleverne skal vha. en række begrebskort kunne anvende centrale begreber som menneskerettigheder, religionsfrihed, demokrati, sekularisering og stat/individ. De skal desuden arbejde med religionsfrihedens historiske udvikling, religiøse forfølgelser samt indskrænkning af religionsfriheden i verdens konfliktområder. Det er ønsket, at eleverne herigennem får viden om at alle religioner både krænkes og krænker.

Det er projektets overordnede formål at forberede eleverne på deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Med ryggen til verden

Et projekt om synd, eksistens og frelse (7.-10. kl.)

Kunstneren Michael Kvium kredser i sine malerier om den menneskelige eksistens og tilværelsens grundvilkår. Han portrætterer ofte sine figurer som nøgne, deforme, anonyme og androgyne skikkelser, der først og fremmest trækker menneskets vrangsider frem. Flere af Kviums værker indeholder blindetegnet – en gul farveflade med tre sorte pletter – der måske siger noget om eksistentiel blindhed, om det at gå vild i tilværelsen eller om en medfødt evne til ikke at kunne se og handle rigtigt. Ikke at erkende sin egen dødelighed. Ikke at erkende egne fejl. Og ikke at kunne undgå noget af dette på trods af gentagende erfaringer. Det er denne indkrogede venden ryggen til verden, man inden for kristendommen betegner med begrebet synd. Det er ikke særlig moderne at have syndsbevidsthed i dag. Det er faktisk langt mere moderne at have en guddommelig tro på egne evner og bestræbelser.

Projektet lægger op til, at eleverne arbejder kropsligt og analytisk med de eksistentielle og etiske problematikker samt grundvilkår, der males frem i Kviums billeder. Gennem bodystorm, dramaøvelser og billedanalyse skal eleverne bl.a. arbejde sig ind i Kviums sorte billedunivers, kunne fremsætte en ”billeddiagnose” og sætte billederne i bevægelse frem mod mere konstruktive fortsættelser af billedets øjeblik – dvs. kroge det indkrogede ud. I forløbet skal eleverne desuden arbejde religionsfagligt med Luthers definition af mennesket som indkroget i sig selv (incurvatus in se) samt begreberne synd og frelse – frihed og ansvar.

Projektets formål:
Det er projektets formål, at eleverne gennem en bevægelsesorienteret, billedanalytisk og filosofisk tilgang til begreberne kan forholde sig til fordele og ulemper ved hhv. syndsbevidsthed og en guddommelig tro på sig selv og sammenligne disse forskellige måder at leve livet på

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Troen og ingen

(7.-10. kl.)

I 2007 mistede sangeren Søren Huss sin kæreste i en tragisk lastbilulykke i Valby. Albummet Troen og Ingen fra efteråret 2010 beskriver de komplekse følelser, der knytter sig til så fundamentalt et tab. De 11 sange bevæger sig fra lykke og kærlighed til meningsløshed, tomhed, had og hævn. Fra det mørkeste mørke over gråt i gråt til lysning, resignation og håb. Det er projektets formål at arbejde med døden som tema ud fra sorgens problematikker og derved vise eleverne, hvordan kunst kan sætte ord på de voldsomme følelser, der opstår i forbindelse med tabet af en, man elsker.

Projektet handler således om sorg og modløshed, men også om tro, håb og kærlighed. Ud fra arbejdet med Søren Huss’ tekster og musikvideoer samt tekster af Per Vers, Rasmus Seebach og Søren Ulrik Thomsen, udvalgte salmer og en begravelsestale skal eleverne selv skrive en begravelsestale, et digt til en gravsten samt et trøstende brev til én, der har mistet. Alle tilmeldte klasser tilbydes et kirkebesøg, der sætter fokus på begrebet trøst og præstens sjælesørgeriske rolle.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Mod på livet

(7.-10. kl.)

Projektet Mod på livet? handler om at turde leve og være ”styrmand” i sit eget liv – og om at tage medansvar for andre i både med- og modvind. Formålet er at give eleverne en forståelse af, hvad mod og livsmod betyder for den måde, man lever sit liv på.

Eleverne introduceres til modet som en balancegang mellem fejhed på den ene side og overmod på den anden side. Herefter arbejder eleverne med afsæt i litterære og bibelske fortællinger med opbygningen af en række etiske dilemmaer om bl.a. mod og mismod, stolthed og skam, sorg og glæde.

Eleverne præsenterer deres etiske dilemmaer for hinanden ved hjælp af teaterformen Forum Teater. Læreren fungerer undervejs som en facilitator, der inddrager publikum (resten af klassen) til at hjælpe med at udrede de konflikter, som dilemmaerne i stykkerne fremviser. På den måde bliver selve arbejdsformen en øvelse i at tage ansvar, handle, finde muligheder, tænke årsager og virkninger – forstå andre og blive opmærksom på egne fordomme.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Ordapoteket

Poetisk leg med kristne grundbegreber (5.-10. kl.)

I et legende og poetisk projekt skal eleverne filosofere sig ind i de 16 kristne grundbegreber, som man ifølge Fælles Mål kan arbejde med igennem hele skoleforløbet for at få en viden om, hvad kristendom er. Eleverne skal formulere en indlægsseddel, der indkredser den almene og den kristne betydning af ordet og dekorere en æske, så denne svarer til det valgte begreb. Under kirkebesøget skal eleverne arbejde i grupper med små genstandstableauer, som de på skift fremlægger og filosoferer ud fra sammen med præsten.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Dødeopvækkelser

Om ord og fortællingers død og genopståen (7.-10. kl.)

Ord lever og dør med de mennesker, der bruger dem. Derfor falder en lang række ord og vendinger løbende ud af sproget, når det ikke længere giver mening at bruge dem. Men ord har også en tendens til fra tid til anden at genopstå og få nyt liv i fx poesien.


Bibelen er fuld af underberetninger om dødeopvækkelser, som er med til at illustrere livets forunderligheder og reflektere over grundvilkår som liv og død, tro og tvivl. På samme måde som de døde i fortællingerne får nyt liv, kan ordene i de døde metaforer også få nyt liv og skabe sproglige landskaber i ens bevidsthed, når man dvæler ved selvfølgelige ord som stoleben, trækroner, øjenbryn og skulderblade.


Projektet sætter fokus på det mytisk-poetiske sprog og betydningen af dets billedskabende brug af ord og vendinger. Det er via sprogets billedlighed, at man i særlig grad kan udtrykke sig om såvel de sanselige og æstetiske som de eksistentielle sider af tilværelsen, fx det at man elsker og hader hinanden, at dagen har været god eller dårlig og at livet er glædeligt og uudholdeligt. Og det er døde metaforer som fx ”højt humør”, der ved nærmere eftersyn viser sig at være levende billeder på den menneskelige erkendelse og hvad det vil sige at være menneske.


I forløbet arbejder eleverne med selv at skulle vække uddøde ord og vendinger til live samt at give nyt liv til udvalgte bibelske fortællinger.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Vejen som symbol

(5.-7. kl.)

Hvorfor har billedkunsten i perioder været så optaget af tilsyneladende ligegyldige veje som skovveje, landeveje, ufremkommelige stier og skilleveje? Hvad betyder det, når Jesus ifølge Bibelen siger ‘Jeg er vejen, livet og sandheden’, og hvorfor omtaler de første kristne sig som slet og ret Vejen? I såvel Bibelen som i kunsten og sproget berører vejen spørgsmål om sandhed og eksistens.


Vejens symbolske betydning viser sig konstant i sproget, hvor vi taler om afveje, omveje, sideveje, hovedveje, skilleveje og korsveje. Her bruges vejen som billede på udvikling eller valg i livet.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Kirkeloftet i Gilleleje

Oktober 43 (7.-10. kl.)

I år er det 70 år siden, de danske jøder pludselig måtte flygte. Dengang stod den danske befolkning – og Gillelejes i særdeleshed – sammen om at få jøderne i sikkerhed ved at hjælpe dem på flugt til Sverige. Ca. 1300 jøder blev sejlet fra Gilleleje, og Sverige tog imod alle flygtningene. En gruppe blev gemt på Gilleleje Kirkes loft. Desværre blev netop de taget af Gestapo.


Dette års lokalhistoriske projekt indgår i en større fejring af 70-året for aktionen mod de danske jøder i oktober 1943. Projektet stiller skarpt på 4 skæbnehistorier om: ”Redningen til Sverige”, ”deportationen til Theresienstadt”, ”hjælperen” og ”det glemte barn”. Skæbnehistorierne perspektiveres til eksistentielle begreber som tilgivelse, skyld, ansvar og næstekærlighed.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

På kant med Kierkegaard

(7.-10. kl.)

Hvem kender ikke angstens kvælende fornemmelse, skyldens koldsved eller følelsen af svimlende frihed? Søren Kierkegaard har beskrevet disse eksistentielle tilstande og begreber mesterligt, og hans tænkning tvinger enhver til at tage stilling til sit liv. I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et projekt, der introducerer elever i 7-10 klasse til fem centrale Kierkegaard-begreber.


Til projektet er der lavet en tegneserie, der introducerer højdepunkter i Kierkegaards liv. Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Som indgang til arbejdet med disse har fem nutidige kunstnere (Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmerz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen) hver fremstillet et billede, som eleverne skal arbejde med.


Elevarbejdetforegårgennemheleforløbeten ny hjemmeside: www.paakant.dk. Her vil eleverne møde såvel praktiske som æstetiske og filosoferende opgaver i relation til kunstværkerne og Kierkegaards tænkning. Formålet med hele projektet er, at eleverne får kendskab til Kierkegaard samt mulighed for at reflektere over nogle grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Projektet er udviklet med økonomisk støtte fra Edith og Gotfred Kirk Kristiansens Fond og fra Undervisningsministeriet.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Pandoras æske

Et projekt om ondskab, hævn og håb (7.-10. kl.)

Pandoras æske er et sprogligt udtryk, der stammer fra en græsk myte. Ifølge den græske mytologi var Pandoras æske en hadegave fra Zeus til menneskene, der uretmæssigt havde tilranet sig ilden. Pandora var den første kvinde. Zeus sendte hende ned på jorden med en æske, som hun ikke selv kendte indholdet af. Hun måtte ikke åbne æsken, men blev fristet, og ud fløj onder som sygdom, hunger og bekymring. Håbet blev dog tilbage, idet Pandora nåede at sætte låget på, inden det fløj ud.


Eleverne præsenteres for den græske myte om Pandoras æske af skuespiller Jesper La Cour Andersen fra Det fortællende Teater. Efterfølgende inddrages de i en diskussion af mytens slutning og konsekvenser. I klassen sammenlignes myten med syndefaldsberetningen og kristendommens fortælling om ondskabens oprindelse. Myterne sættes herefter ind i et bredere filosofisk perspektiv og i relation til virkelighedsnære debatter om ondskab, hævn og håb.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Ind og ud af Bibelen

(5.-7. kl.)

Fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kulturer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces er fortsat efter Bibelens tilblivelse.


Gennem et nyudviklet brætspil stifter eleverne bekendtskab med disse bevægelser ind og ud af Bibelen. Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie.


Projektet afsluttes med et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne skal på jagt efter spillets temaer i kirkens rum og ritualer.


Eleverne kommer til at arbejde med følgende 9 figurer og temaer: Skabelse, syndflod, havuhyrer, Abraham, den onde, profeter, jomfrufødsel, Jesus og Dommedag.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

De syv dødssynder på tallerkenen

(5.-7. kl.)

Forestillingen om de syv dødssynder (hovmod, griskhed, vellyst, misundelse, frådseri, vrede og dovenskab) var en del af den danske kirke i middelalderen, men blev afskaffet med den protestantiske kristendomsforståelse under reformationen. Dødssynderne har imidlertid fortsat deres liv i den folkelige tradition, hvor de med jævne mellemrum dukker op såvel i kunsten som på film og i reklamer.


I projektet arbejder eleverne sig først ind i betydningen af de enkelte dødssynder, som de derefter i mindre grupper omsætter til kulinariske retter på en fælles buffet. Hver af retterne bygges op over en ingrediens, som symboliserer den enkelte dødssynd.


Den lokale præst inviteres herefter på besøg i madkundskab for at smage på dødssynderne. Præsten lægger op til en snak om det protestantiske syndsbegreb og kirkens holdning til dødssynderne som eksistentielle begreber i dag.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Mig og mine skyggesider

(7.-10. kl.)

Med afsæt i H.C. Andersens eventyrSkyggenom en mand, der langsomt men sikkert mister kontrollen med sit eget liv til sin skygge, kommer eleverne til at arbejde med forskellige sider af menneskesindet og de mørke kræfter, der ind imellem kan melde sig i ens bevidsthed samt med, hvordan man kan forholde sig til dem. Undervejs inddrages nogle bibelske fortællinger om det onde og forenklede versioner af Jungs psykologiske teorier om mørke kræfter i menneskesindet.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Frihed til hvad?

(7.-10. kl.)

I anledning af Auschwitz-dagen den 27. januar 2015, hvor temaet er frihed, udbyder de folkekirkelige skoletjenester på Sjælland et forløb, som lader eleverne filosofere over begrebet frihed: Hvordan påvirkede befrielsen det enkelte menneske? Og hvad er frihed i det hele taget? Udgangspunktet er elevernes indledende arbejde med en række øjenvidneberetninger fra oplevelser i koncentrationslejre.


Efterfølgende præsenteres eleverne for forskellige idéhistoriske og teologiske synspunkter på frihedsbegrebet, som sætter dem i stand til ud fra samtalekort at reflektere over, hvad frihed betyder for dem.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Gud, Luther og velfærdsstat

(7.-10. kl.)

I 1536 blev Luthers reformation af kirken også en realitetiDanmark.Dereligiøseforandringerfik vidtrækkende konsekvenser for samfundets indretning og den enkeltes tro. Samme år regnes ofte for velfærdsstatens fødsel. Undervisningsforløbetfokusererdesamfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det troskifte, der fandt sted med reformationen ? og konsekvenserne af dette frem til i dag.


Projektet indeholder:

1. Et undervisningsmateriale med baggrundsstof til læreren samt elevopgaver. Et lettilgængeligt rollespil med manuskript og spilleregler, der kan afvikles i klassen.


3. Live-rollespil i København: For et begrænset antal klasser tilbydes et stort rolle- spil i København, hvor eleverne gennem spillet vil opleve dilemmaer og begivenheder på reformationens tid med nutidig relevans. Den efterfølgende undervisning vil tage udgangspunkt i rollespillene.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Hvad er en far?

Gudsbilleder og forældrebilleder (7.-10. kl.)

Bibelens Gud beskrives ofte med billedet af en far. Men hvad karakteriserer egentligt en far? Med inspiration fra bibelcitater og kunstbilleder og ud fra elevernes egne forståelser af, hvad en far og en mor er, arbejdes der med forestillingen om Gud som en far, der både rummer maskuline og feminine aspekter.


I en drama-workshop udviklet til projektet udfordrer TeatretZeppelineleverneopfattelsenafdet feminine og maskuline samt på, hvordan Biblens billeder af Gud kan iscenesættes.


I materialet er der desuden oplæg til at arbejde i forskellige billedmedier med feminine og maskuline udtryk inspireret af bibeltekster mm.
 

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Dødssynd og arvesynd

fra ’Kundskabens Træ’ til L.O.C. (8.-10. kl.)

Projektet sætter fokus på begrebet synd i en historisk og nutidig kontekst. Eleverne vil gennem projektet få mulighed for at arbejde med samtidskunstens refleksioner over syndsbegrebet gennem rapperen L.O.C.’ s fortolkninger af de syv dødssynder, kunstnerne Michael Kvium og Jørgen Haugen Sørensens kredsen om død, dekadence og forfald samt maleren Arne Haugen Sørensens arbejde med motivet ’den fortabte
søn’.

Projektet indeholder

1.Etlærermaterialemedintroduktiontilsynds- begrebet før og efter reformationen samt udblik til nutidige fortolkninger af syndsbegrebet. En dvd med Niels Malmros’ film ’Kundskabens Træ’. I materialets elevdel indgår forslag til analyser af billeder, tekster og film.

2.Filmen ’Kundskabens Træ’

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Retfærdighed og hævn

(7.-10. kl.)

Hvornår skal man slå igen, og hvornår skal man vende den anden kind til? Hvornår er noget ret færdig gengældelse, og hvornår er det hævn? Kan vold være
nødvendigt i retfærdighedens tjeneste eller avler vold altid mere vold? Formålet med dette projekt er ikke at give klare svar, men at få eleverne til at reflektere over
hævnens og retfærdighedens væsen.

 

Filmen ’Ondskab’:

Som en del af projektet vises filmen Ondskab: Den 16-årige Erik, der er vokset op hos en voldelig far og en konfliktsky mor, starter på en kostskole for rigmandsbørn. Her møder han et voldeligt og strengt hierarki, men Erik gør oprør mod forholdene, og det får vidtrækkende konsekvenser. På den ene side er filmens budskab, at vold og hævn er noget negativt og afskyeligt, som ikke bør accepteres. På den anden side oplever man som publikum, at dens budskab er, at vold nogle gange kan være retfærdig gengældelse, ja, ligefrem den bedste løsning.

Projektet indeholder:

1. Et undervisningsoplæg, der fokuserer på begreberne retfærdighed og hævn i bibelsk-kristen belysning med udblik til ikke-kristne religioner.

2. Kirkebesøg: Dialog med præsten om retfærdighed, hævn og tilgivelse.

3. Filmen ’Ondskab’

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Det åbne og lukkede land

(7.-10. kl.)

Golden Days fokuserer i 2010 på 1700-tallet. Her er et af temaerne farlige forbindelser. De folkekirkelige skoletjenester i Region Hovedstaden udbyder i den
forbindelse et undervisningsforløb, som er tænkt som en del af det overordnede kulturprojekt under Golden Days.


For kirke og kristendom er den oplagte farlige forbindelse i 1700-tallet kampen mellem følelse og fornuft. I undervisningsforløbet tages der udgangspunkt i relationen til pietismen og rationalismen. Som pejlemærker for såvel moral, tro og tænkning fik de afgørende indflydelse på vores måde at forstå tilværelsen og leve livet på.


Eleverne vil få en viden om overgangene fra enevælde til demokrati, fra kongekirke til folkekirke og fra den bogstavelige til den kritiske bibellæsning. I undervisningsforløbet er indlagt et kirkebesøg og et besøg på skolen af en gæstelærer (retorikstuderende), som vil undervise eleverne i, hvordan de kan argumentere
enten ved fornuft (logos) eller følelser (patos)

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Hvad sker der bag murene?

Klosterprojekt (5.-7. kl.)

Et kloster skulle ifølge en af cistercienserordenens klosterregler ligge ”fjernt fra menneskers færden”. Munkene og nonnerne levede her i fordybelse og fuldkommen hengivelse til Gud. Men hvad foregik der bag disse mure?


Projektet fokuserer på klostrenes historiske udvikling og den viden, som blev udviklet i klostrene. Munke og nonner var med til at udvikle viden indenfor medicin, kunst, fødevarer, arkitektur og musik. Projektet undersøger, hvordan denne viden har haft indflydelse på det omkringliggende samfund - og hvordan det er tydeligt i vores samfund i dag. Under reformationen forsvandt mange klostre i Danmark. Hvorfor var den Lutherske tro imod klostervæsenet, og findes der aktive klostre i Danmark i dag?


Undervisningsoplægget lægger op til et besøg på Esrum Kloster og indeholder blandt andet elevopgaver, hvor eleverne skal tegne en skitse til et kloster ud fra en klosterregel og lære om urter, som blev anvendt på grund af deres helbredende virkning.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Tro og viden

Om livets fakta og forunderlighed (1.-10. kl.)

Projektet har til formål at give eleverne et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig. I materialet beskrives denne proces i forskellige verdensbilleder. Projektet giver eleverne mulighed for at arbejde med tilværelsesspørgsmål omkring universets oprindelse og verdens skabelse samt livets tilblivelse og forgængelighed.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

De levendes land

Poetisk leg med Grundtvig (7.-10. kl.)

DigtetDe Levendes Lander en god indgangsvinkel til Grundtvig og hans betydning for dansk kultur. Det tilhørende materiale lægger op til at arbejde med centrale kristendomsfaglige temaer og rummer et kirkebesøg, der skal inspirere eleverne til selv at digte, slamme eller rappe om ’de levendes land’.
 

Materialet er udarbejdet af Grundtvigsk Forum og Folkekirkens Skoletjenester i Odense og København/Frederiksberg i anledning af 225-året for Grundtvigs fødsel.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gang

Måltidsfællesskab og madteater

Madens betydning til hverdag og fest (4.-10. kl.)

Hvorfor spiser Jesus sammen med ludere og lommetyve? Og hvorfor hører vi om så mange måltider i bibelen? Projektet tager udgangspunkt i måltidets generelle betydning i Bibelen og ’det sidste måltids’ særlige betydning i kristendommen. Måltidet har imidlertid ikke kun en betydning inden for kristendommen. Vi samles i forskellige kulturer om maden både hjemme og ude. Men hvorfor og hvordan spiser vi sammen – og hvad betyder maden og måltidet for os?


Materialet behandler måltidet til hverdag og til fest ud fra historiske og samtidige perspektiver – antropologiske, religiøse og kunstneriske blikke. Den lokale kirke dækker op, og Skoletjenesten inviterer til bords med Leonardo da Vinci og til kaffeselskab med Pippi. Materialet rummer et undervisningsoplæg med baggrundsstof til læreren, forslag til kirkebesøg samt ideer til at arbejde med tableau vivant, kulturspil og installationskunst.


Materialet kan bruges til en projektuge eller til temaforløb.

 

Tryk for tilmelding til projekt
Husk at du kan tilmelde din klasse til flere projekter på én gangFolkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Christine Munck Birch // 29 91 90 10 //christine@fsfp.dk


Kræmmerhuset

(7. - 9.Kl. )

Forløbet er bygget op om novellen Kræmmerhus, som er skrevet særligt til dette forløb. Her møder man 9.U der ikke går specielt meget op i jul eller noget andet. Men dette år engagerer klassen sig i en fælles sag, nemlig at skabe en julefest for pigen Sallys lillebror, der ellers ikke ville få nogen jul. Novellen og forløbet sætter fokus på at julen kan være en sammensat størrelse. Eleverne skal arbejde med temaerne forventninger og forhåbninger, lys og mørke, ensomhed og fællesskab.

kræmmerhuset spiller en central rolle i novellen og derfor lægges der op til at eleeverne til slut udformer deres eget kræmmerhus, som de kan vælge at forære i julegave. Kræmmerhuset fyldes med sætninger, som eleverne har samlet op i forløbet og evt med en lille gave i form af kager, et brev, en ting mv. Se instruktionsvideoer på hjemmesiden og QR-kode til denne i elevhæfte s. 14

Tryk tilmelding her

Luk døren for helvede

( 8.-9. kl. )

Enden på komedie med Dante og jesper Wung Sung.

Svovlsøer, syndere og Satan, horn, hove og hugtænder. Helvede beskrives som et frygteligt sted, hvis pinsler og plager med stor detaljerigdom er gengivet i billedkunsten, folketroen og i populærkulturen. De fleste af disse forestillinger stammer ikke fra Bibelen, men fra værket Den Guddommelige Komedie skrevet af Dante Alighieri. i begyndelsen af 1300 tallet. Men hvordan endte det med at være sådan? Og hvorfor er det stadig efter 700 år Dantes version af helvede, der er den dominerende i den folkelige forståelse?

Eleverne skal i dette projekt arbejde med Den Guddommelige Komedie som graphic novel, samt den nyskrevne novelle Enden på komedie af Jesper Wung Sung. Med afsæt i teksterne skal de linde på døren til helvede og undersøge:

Hvad begreberne lykke og lidelse indeholder og hvordan de kommer til udtryk i teksterne

Hvordan Den Guddommelige Komedie benytter sig af intertekstualitet, deler fællesstof og opbygning med andre religioner og kulturer end den kristne.

Hvordan Den Guddommelige Komedie har påvirker og stadig påvirker populærkulturelle og folkelige helvedesforestillinger.

Hvilke forestillinger der er om helvede i folkekirken idag.

Kirkebesøg og produkt. Eleverne skal på et kirkebesøg undersøge hvilke forestillinger der er om helvede i Folkekirken idag. På baggrund af dette besøg og arbejdet med teksterne, skal eleverne afslutningsvis fremstille en collage der kombinerer Dantes udlægning af helvede med folkekirkens og populærkulturens. Collagen er på samme tid en evaluering og et muligt produkt i forbindelse med afgangsprøven.

Tryk for tilmelding