Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Persondatapolitik

Indsamling af oplysninger

Læreren tilmelder sin klasse til et projekt ved at benytte tilmeldingsformularen på FSFP´s hjemmeside www.fsfp.dk - eller ved at sende en e-mail til mette@fsfp.dk

Læreren angiver ved projekttilmelding følgende oplysninger:
• Hvilket projekt man ønsker at tilmelde klassen
• Skolens navn
• Lærerens navn
• Antallet af elever
• Lærerens e-mail
• Lærerens telefonnummer
• Ønsker til kirkebesøg mv.

Projektets navn angiver, hvilket projekt læreren ønsker at tilmelde sig. Lærerens oplysninger kobles til dette projekt.
Skolens navn og lærerens navn benyttes til at udsende det fysiske projektmateriale til skolen.
Antallet af elever bruges til at medsende det nødvendige antal elevmaterialer, når sådanne er indeholdt i projektet.
Lærerens e-mail og telefonnummer bruges til projektkoordinering. Fx orientering om hvornår læreren modtager projektmaterialerne, til at udsende links til projekthjemmesider og til at koordinere ”ud-af- huset-besøg” mv.

Behandling af oplysninger (GDPR)
Lærerens navn, e-mail og telefonnummer bliver videregivet til samarbejdspartnere, hvis læreren er tilmeldt et projekt med et ”ud-af-huset-besøg” med klassen. Det er fx den lokale præst eller organist i forbindelse med et kirkebesøg, arrangementskoordinatoren ved museumsbesøg eller kunstneren og læreren, der evt. afvikler en workshop med klassen. Dette sker så logistik omkring besøget kan aftales, og så læreren kan få besked omkring aflysninger, ændringer og anden information omkring besøget. Oplysningerne videregives kun i forbindelse med det konkrete projekt, hvor læreren har ønsket ”ud-af-huset-besøg”.

Lærerens navn og e-mail bliver desuden videregivet til samarbejdspartnere i forbindelse lærerkurser, således at kursusstedet kan udarbejde en deltagerliste.

Opbevaring og beskyttelse af oplysninger
De oplysninger læreren angiver ved projekttilmelding (Skolens navn, lærerens navn, navn på den tilmeldte klasse og antallet af elever, lærerens e-mail og lærerens telefonnummer) kommer automatisk ind i et Excelark via tilmeldingens blanketten på hjemmesiden eller ved manuel tilføjelse hertil med oplysninger fra tilmelding på mail. Dette Excelark ligger i et fællesdrev og kan kun tilgås af projektmedarbejderne. Oplysningerne opbevares i tre år, fra det skoleår hvor projektet afvikles.

Efter tre år slettes det ved skoleårets afslutning:
• Data fra tilmeldingsformularen på www.fsfp.dk
• Mappen med e-mails omkring projekttilmeldinger
• Excelark med projekttilmeldinger

FSFP gemmer en liste i fællesdrev over projekttilmeldinger, hvor kun skolens navn, klassens navn og projektets navn fremgår. Denne liste bruges til at evaluere på skolernes projekttilmelding. Denne liste ligger i fællesdrevet og kan kun tilgås af projektmedarbejderne.

FSFP opbevarer en fysisk kopi af indeværende skoleårs projekttilmeldinger i et aflåst skab. Denne liste benyttes til at genskabe projekttilmeldingerne i tilfælde af et datanedbrud.

Hvis en tilmeldt lærer ønsker at få sit navn slettet fra listen over projekttilmeldinger eller ønsker sine kontaktoplysninger for indeværende skoleår slettet inden sommerferien (fx grundet jobskifte) kontaktes FSFP.

Kontakt
Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti kan kontaktes på:

 • Mobil: Mette Berndsen 20 48 81 88 / Mathilde Bolt 29 91 90 10
 • Mail: mette@fsfp.dk / mathilde@fsfp.dk
 • Web: www.fsfp.dk 
 • Post-adresse:
  Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
  Sygehusvej 5, Esbønderup
  3230 Græsted
 • Kontor-adresse:
  Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
  Sct. Laurentius Huset, Esbønderup
  Bagerstræde 6,
  3230 Græsted 

 


Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Christine Munck Birch // 29 91 90 10 //christine@fsfp.dk