Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Præster i Krig

Spændende projekt til udskolingen

Når Danmark sender en militær enhed ud til en international konfliktzone, sender man også altid en præst ud. Det betyder, at nogle præster ved siden af deres embede også er tilknyttet Forsvaret som værnspræst; i søværnet som orlogspræst, i Flyvevåbnet som flyverpræst og i Hæren som feltpræst. 

I dette lille projekt kan I møde sognepræst Ulrik Hess Larsen Pilemand, der har været udsendt adskillige gange i  både Søværnet og Flyvevåbnet og høre om hans personlige oplevelser og hans refleksioner over præstens opgaver og roller i krig. 

Til projektet er udviklet et læreroplæg med forslag til forberedelse og efterbehandling af besøget.

Uhyre relevant projekt i en tid, hvor der er krig i Europa.

Tilmelding til mette@fsfp.dk eller via tilmeldingsblanketten her på hjemmesiden.

Projekter 2022-23

Indskolingsprojekter


Mellemtrinsprojekter


Udskolingsprojekter


Formet af Ler

Klassiker - Midt mellem stjernerne

Tilmelding til nyhedsbrev

* indicates required


Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Mathilde Bolt // 29 91 90 10 //mathilde@fsfp.dk