Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Lærerkurser

Tilmeld dig lærerkurser under fanen - Tilmelding - Skriv navnet på det lærerkurser, som du ønsker at deltage i under feltet "Klassikerprojekter eller lærerkurser" på tilmeldingssiden.


Lærerkursus med Kristian Leth
Ham der Jesus #MandenMedDeMangeAnsigter

Tid og sted: 28.8 2023 kl. 14-16 i Christians Kirken

Forfatter og musiker Kristian Leth udfolder med stort vid og mange nuancer, hvordan Jesus-figuren hele tiden bliver formet i en forhandling mellem bibelteksten og den nutid, vi lever i.

Hvilke forskellige billeder af Jesus tegnes der i de fire evangelier? Hvad sker der med kristendommen, når teksterne ikke er enige? Hvordan og hvorfor er Jesus-figuren fortsat genstand for fortolkning?

Kristian Leth vil ligeledes komme ind på, hvorfor han mener Bibelen er verdens vigtigste bog. Der trækkes tråde tilbage til det, der kom før Bibelen, sådan at vi forstår, hvor radikale vores almene, overleverede ideer i virkeligheden er. Hvordan forstår man Bibelen og kristendommen i en større kontekst? Hvad er det for et øjeblik i menneskehedens historie, vi lever i? Og hvor er vi på vej hen, når Bibelen måske ikke fylder lige så meget, som den har gjort før?

Målgruppe:

Foredraget tilbydes udskolingslærere i forbindelse med forløbet ”Ham der Jesus - #MandenMedDeMangeAnsigter”, men sætter Jesus-figuren og Bibelen ind i en bredere religionsfaglig og historisk sammenhæng, hvilket gør det relevant for interesserede lærere både i grundskolen og i gymnasiet.

Som afslutning på oplægget vil der være spørgsmål, diskussion og en workshop mhp. praktiske greb i undervisningen, for dem, der har lyst.Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Mathilde Bolt // 29 91 90 10 //mathilde@fsfp.dk