Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Lærerkurser

Tilmeld dig lærerkurser under fanen - Tilmelding - Skriv navnet på det lærerkurser, som du ønsker at deltage i under feltet "Klassikerprojekter eller lærerkurser" på tilmeldingssiden.


Lynkursus om kristendom

Hvordan forklarer man treenigheden for en 4. klasse? Er (det) synd for alle - eller kun for nogle? Hvem er menneskets næste egentlig? Og hvordan forklarer man om Gud?

På kurset introducerer tidligere lektor på læreruddannelsen cand. theol. og cand. phil. Irene Larsen til religionsfagets teori og metode, Bibelsyn og religion som praksis. herefter går kurset i dybden med kristne grundbegreber som Gud, skabelse, tro/tvivl, Guds rige, kærlighed, barmhjertighed og treenighed samt Synd og frelse. Deltagerne får særligt mulighed for at fordybe sig i Gudsbegrebet samt de mange fortolkninger og forståelser af syndsbegrebet, som præsenteres indenfor en religions didaktisk rammesætning der kan inspirere til egen undervisning. Kurset vil byde på konkrete idéer til emner i undervisninger, herunder forslag til livsfilosofiske samtaler. Der vil undervejs være referencer til bibeltekster og salmetekster, samt enkelte udblik til andre religioner.

Målgruppe: Lærere der underviser i kristendomskundskab

Tid: 29. august 2024 kl. 13.30-16.30

Sted: Melby Skole, melbyvej 134, 3270 Melby

Tilmeldingsfrist: 15.8 2024

Kurset er gratis. der vil være forplejning i form af kage og the/kaffe.

Lærerkursus med Kristian Leth
Ham der Jesus #MandenMedDeMangeAnsigter

Tid og sted: 28.8 2023 kl. 14-16 i Christians Kirken

Forfatter og musiker Kristian Leth udfolder med stort vid og mange nuancer, hvordan Jesus-figuren hele tiden bliver formet i en forhandling mellem bibelteksten og den nutid, vi lever i.

Hvilke forskellige billeder af Jesus tegnes der i de fire evangelier? Hvad sker der med kristendommen, når teksterne ikke er enige? Hvordan og hvorfor er Jesus-figuren fortsat genstand for fortolkning?

Kristian Leth vil ligeledes komme ind på, hvorfor han mener Bibelen er verdens vigtigste bog. Der trækkes tråde tilbage til det, der kom før Bibelen, sådan at vi forstår, hvor radikale vores almene, overleverede ideer i virkeligheden er. Hvordan forstår man Bibelen og kristendommen i en større kontekst? Hvad er det for et øjeblik i menneskehedens historie, vi lever i? Og hvor er vi på vej hen, når Bibelen måske ikke fylder lige så meget, som den har gjort før?

Målgruppe:

Foredraget tilbydes udskolingslærere i forbindelse med forløbet ”Ham der Jesus - #MandenMedDeMangeAnsigter”, men sætter Jesus-figuren og Bibelen ind i en bredere religionsfaglig og historisk sammenhæng, hvilket gør det relevant for interesserede lærere både i grundskolen og i gymnasiet.

Som afslutning på oplægget vil der være spørgsmål, diskussion og en workshop mhp. praktiske greb i undervisningen, for dem, der har lyst.Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Christine Munck Birch // 29 91 90 10 //christine@fsfp.dk