Folkekirkens Skoletjeneste
Frederiksværk Provsti


Velkommen til et nyt skoleår

Velkommen til et nyt og spændende år hos Folkekirkens Skoletjeneste i Frederiksværk Provsti. I år udbydes 11 undervisningsforløb fordelt på alle klassetrin i grundskolen. Alle forløb ligger inden for Forenklede Fælles Mål, og alle børn kan deltage. Det overordnede mål med undervisningsforløbene er at fremme kendskab, viden og færdigheder i forhold til kristendomsfaglige, eksistentielle og etiske emner og områder. Derforuden ønsker skoletjenesten at
bidrage til oplevelse, fordybelse og virkelyst gennem variation og anderledeshed i undervisningen. Projekterne er tværfaglige og kan med fordel planlægges med timer fra de relevante fag samt UU. Til hvert projektforløb hører en lærervejledning og elevopgaver. Ofte med supplerende materialer som: Power Points, elevhæfter, film, hjemmesider og spil eller med Åben Skole-elementer som kirkebesøg, museumsbesøg, foredrag, teaterforestilling, koncerter og kunstnerworkshops (se de enkelte projekter). Materialer og lærervejledninger til de enkelte undervisningsforløb udleveres løbende gennem skoleåret.


Ud over de nye og aktuelle tilbud er det muligt at bestille ældre forløb og materialer fra skoletjenesten. Har du allerede noget liggende, som du genbruger,
vil jeg meget gerne vide det og indregne det i skoletjenestens statistikker over deltagende klasser. Det er også altid muligt at foreslå nye projekter eller indgå i skoletjenestens aktuelle udviklingsprojekter og være med til gennem partnerskaber at afprøve nye undervisningstiltag.

Alle materialer og kurser er gratis.
Tilmeldingsfrist til alle undervisningsforløb: 1. september 2024 på www.fsfp.dk.

 

God fornøjelse!

Mette Berndsen og Christine Munck Birch

 

 

Projekter 2024-25

Indskolingsprojekter


Mellemtrinsprojekter

Lignelser- historier der ligner


Udskolingsprojekter


Tilmelding til nyhedsbrev

* indicates required


Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti
Post: Sygehusvej 5, Esbønderup, 3230 Græsted
Kontor: Sct. Laurentius Huset, bagerstrædet 6, Esbønderup, 3230 Græsted
Mette Berndsen // 20 48 81 88 // mette@fsfp.dk & Christine Munck Birch // 29 91 90 10 //christine@fsfp.dk